446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

093 356 6644

Hotline tư vấn miễn phí

093 356 6644

Hotline tư vấn miễn phí

Bài tập luyện thi Toeic online miễn phí luyện tập kỹ năng Toeic

01 Jun
Bài tập - Collocation về trường đại học 10 lượt xem

Bài tập - Collocation về trường đại học

01 Jun
Bài tập - Collocation về kinh tế trong tiếng Anh 7 lượt xem

Bài tập - Collocation về kinh tế trong tiếng Anh

01 Jun
Bài tập - Collocation về du lịch và mạo hiểm 17 lượt xem

Bài tập - Collocation về du lịch và mạo hiểm

01 Jun
Bài tập - Collocation về giao thông 13 lượt xem

Bài tập - Collocation về giao thông

01 Jun
Bài tập - Collocation về thời trang 14 lượt xem

Collocation về thời trang

01 Jun
Bài tập - Danh từ tập hợp trong tiếng anh (Collective nouns) 7 lượt xem

Bài tập - Danh từ tập hợp trong tiếng anh (Collective nouns)

01 Jun
Bài tập - Danh từ số ít và danh từ số nhiều trong tiếng Anh 25 lượt xem

Bài tập - Danh từ số ít và danh từ số nhiều trong tiếng Anh

01 Jun
Bài tập - Cách sử dụng may và might trong tiếng Anh 8 lượt xem

Cách sử dụng may và might trong tiếng Anh

01 Jun
Bài tập - Collocations nói về sự thay đổi trong tiếng Anh 9 lượt xem

Bài tập - Collocations nói về sự thay đổi trong tiếng Anh

01 Jun
Bài tập - Tổng hợp các collocations với do 15 lượt xem

Bài tập - Tổng hợp các collocations với do

01 Jun
Bài tập - Tổng hợp các collocations với make 12 lượt xem

Bài tập - Tổng hợp các collocations với make

01 Jun
Bài tập - Cách sử dụng động từ khuyết thiếu 55 lượt xem

Bài tập - Cách sử dụng động từ khuyết thiếu

01 Jun
Bài tập - Câu điều kiện trong câu tường thuật 62 lượt xem

Bài tập - Câu điều kiện trong câu tường thuật

01 Jun
Bài tập - phân biệt Who, Whom, Whose 1 lượt xem

Bài tập - phân biệt Who, Whom, Whose

01 Jun
Bài tập - I wish và If only 5 lượt xem

Bài tập - I wish và If only

01 Jun
Bài tập - phân biệt must và have to 18 lượt xem

Bài tập - phân biệt must và have to

01 Jun
Bài tập - thì hiện tại đơn với tobe 37 lượt xem

Bài tập - thì hiện tại đơn với tobe

123

Chat zalo