lich-khai-giang

Các cụm động từ khó trong bài thi TOEIC

10 Phrasal verbs khó trong đề thi TOEIC. Tại sao lại là phrasalverbs? Phrasal verb (cụm động từ) lại có nghĩa khác hoàn toàn vs động từ, lại gặp nhiều trong bài thi => phải học thuộc. Các em note lại trong quá trình ôn tập nhé! Chúc các em một cuối tuần máu-chảy-về-tim