446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

So sánh If I do và If I did

post on 2020/09/04 by Admin

So sánh If I do và If I did

Làm bài tập

Bài học lần này sẽ giúp các bạn phân biệt cách sử dụng If I do và If I did sao cho phù hợp. Đây là hai cấu trúc các bạn cần lưu ý để tránh nhầm lẫn khi dùng chúng trong các trường hợp cụ thể

So sánh ví dụ sau:

Jenna làm mất đồng hồ. Jenna nghĩ có thể mình làm rơi ở nhà Jason.

Jenna: I think I have dropped my watch at your house. Have you seen it in your house?

Tôi nghĩ là tôi làm rơi đồng hồ ở nhà bạn. Bạn có nhìn thấy nó không?

Jason: No, but I will check when I get home. If I find you watch, I’ll tell you.

Không, nhưng khi nào về tới nhà tôi sẽ kiểm tra lại. Nếu tôi tìm thấy đồng hồ của bạn, tôi sẽ nói cho bạn biết.

Trong ví dụ trên, Jason cảm thấy có khả năng mình sẽ tìm được chiếc đồng hồ nên sử dụng If I find và will.

Jason: If I found a wallet on the street, I’d give it to the police.

Đây là một tình huống khác. Jason không nghĩ đây là tình huống có khả năng, anh ta chỉ tưởng tượng ra tình huống này mà thôi. Vì vậy, anh ta sử dụng mẫu câu I I found và would.

 

Nhận xét: Khi bạn tưởng tượng ra một tình huống và tình huống đó ít có khả năng thành sự thực hoặc người nói không mong nó thành sự thực, nên sử dụng If + quá khứ đơn. Nhưng ý nghĩa của tình huống này không phải chỉ một sự việc xảy ra ở quá khứ.

Ví dụ:

  • I would travel around the world if I were a billionaire.

Tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới nếu tôi là tỷ phú.

  • I have never dreamt of being offered that job, as I’m not qualified for it. But If they offered me that position, I would take it.

Tôi chưa bao giờ mơ được mời vào làm công việc đó, bởi vì tôi không đủ khả năng, không đủ bằng cấp. Nhưng nếu họ mời tôi làm việc đó, tôi sẽ chấp nhận.

  • If I sold my house, I would get a billion. But I will never do that.

Nếu tôi bán nhà, tôi sẽ có tiền tỷ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm vậy.

  • My husband gave me this ring on my birthday. If I lost it, he would be upset.

Chồng tôi đã tặng tôi chiếc nhẫn này trong ngày sinh nhật tôi. Nếu tôi làm mất nó, anh ấy sẽ rất buồn.

  • If she didn’t come to our house today, we would be disappointed. She promised to us she would pay us a visit.

Nếu cô ấy không tới nhà chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ rất thất vọng. Cô ấy đã hứa với chúng tôi là sẽ tới thăm chúng tôi.

Làm bài tập