446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Làm bài tập

Bài tập Bổ ngữ là gì? Cách sử dụng bổ ngữ trong tiếng Anh

post on 2020/09/04 by Admin

Chọn đáp án phù hợp để hoàn thành câu dưới đây:

 

Câu 1: Make ................ you have locked the door before going out.
A. Sure
B. Surely
C. It sure
D. It surely
Đáp án đúng là: A
Câu 2: The heater can keep the whole room .................
A. Warm
B. None
C. Warmly
D. Worm
Đáp án đúng là: A
Câu 3: The form remained .................
A. To being filled
B. Be filled
C. Being filled
D. To be filled
Đáp án đúng là: A
Câu 4: My tutor called herself .................
A. A positive people
B. Positive
C. A positive person
D. Positive person
Đáp án đúng là: A
Câu 5: My wife has become .................
A. Professionally
B. Professional
C. A professonal sport player
D. A professonal sport players
Đáp án đúng là: A
Câu 6: The workers made the product .................
A. Excel
B. Excellently
C. Excellent
D. Excelling
Đáp án đúng là: A
Câu 7: All workers are ................ with the policy of the company.
A. Cooperative
B. Cooperate
C. Cooperated
D. To cooeprating
Đáp án đúng là: A
Câu 8: The investments to A firm is .................
A. Profitable
B. Profit
C. Profits
D. Profitting
Đáp án đúng là: A
Câu 9: The most important thing to remember is ................ a torch with you.
A. Bring
B. To bring
C. That bring
D. Brings
Đáp án đúng là: A
Câu 10: The main problem is ................ we do not have an expert in this field.
A. Which
B. Why
C. None
D. That
Đáp án đúng là: A