446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Bài tập luyện thi Toeic online miễn phí luyện tập kỹ năng Toeic

01 Jun
Bài tập - Needn’t have done là gì? Cách sử dụng needn’t have done 1792 lượt xem

Needn’t have done là gì? Cách sử dụng needn’t have done

01 Jun
Otherwise, provided that, supposing/suppose 1089 lượt xem

Otherwise, provided that, supposing/suppose

01 Jun
Bài tập - Tân ngữ là gì? Cách dùng tân ngữ 1268 lượt xem

Bài tập - Tân ngữ là gì? Cách dùng tân ngữ

01 Jun
Bài tập - phân biệt can could và to be able to do something 1402 lượt xem

Bài tập - phân biệt can could và to be able to do something

01 Jun
Bài tập If và in case 721 lượt xem

Bài tập If và in case

01 Jun
Bài tập cách dùng had better? 779 lượt xem

Bài tập cách dùng had better?

01 Jun
Bài tập cách sử dụng may và might phân biệt may might 954 lượt xem

Cách sử dụng may và might phân biệt may might

01 Jun
Bài tập cách sử dụng bổ ngữ trong tiếng anh 983 lượt xem

Bài tập cách sử dụng bổ ngữ trong tiếng anh

01 Jun
Cliché một dạng idiom đặc biệt trong tiếng Anh 670 lượt xem

Cliché một dạng idiom đặc biệt trong tiếng Anh

01 Jun
Bài tập - Chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh (Tổng hợp) 1023 lượt xem

Bài tập - Chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh (Tổng hợp)

01 Jun
Bài tập - Từ vựng chỉ quan hệ gia đình trong tiếng Anh 832 lượt xem

Bài tập - Từ vựng chỉ quan hệ gia đình trong tiếng Anh

01 Jun
Bài tập - Từ vựng về quan hệ bạn bè trong tiếng Anh 619 lượt xem

Từ vựng về quan hệ bạn bè trong tiếng Anh

01 Jun
Bài tập - Collocations về thành phố và thị trấn 1096 lượt xem

Bài tập - Collocations về thành phố và thị trấn

01 Jun
Bài tập cách sử dụng Should 725 lượt xem

Bài tập cách sử dụng Should

01 Jun
Bài tập - Các cụm từ về độ mạnh, cố định và yếu 579 lượt xem

Bài tập - Các cụm từ về độ mạnh, cố định và yếu

01 Jun
Bài tập Collocations về giao tiếp (phần 2) 652 lượt xem

Bài tập Collocations về giao tiếp (phần 2)

01 Jun
Bài tập - Should và một số cấu trúc chứa should hay gặp 610 lượt xem

Bài tập - Should và một số cấu trúc chứa should hay gặp

01 Jun
Bài tập về collocations countryside, từ vựng miền quê 829 lượt xem

Bài tập về collocations countryside, từ vựng miền quê

01 Jun
Bài tập về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn 1181 lượt xem

Bài tập về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

01 Jun
Bài tập so sánh thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 744 lượt xem

Bài tập so sánh thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

1234