446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Làm bài tập

Bài tập Thì hiện tại đơn với động từ Tobe

post on 2020/09/04 by Admin

Chọn đáp án phù hợp để hoàn thành câu dưới đây:

 

Câu 1: He........... a student.
A. are
B. do
C. is
D. does
Đáp án đúng là: C
Câu 2: What............. you do?
A. are
B. do
C. is
D. does
Đáp án đúng là: A
Câu 3: I................. good now.
A. are
B. am
C. is
D. does
Đáp án đúng là: B
Câu 4: ................ she in the room?
A. are
B. am
C. is
D. does
Đáp án đúng là: C
Câu 5: My parents............. farmers.
A. are
B. do
C. is
D. does
Đáp án đúng là: A
Câu 6: The bag.............. blue.
A. are
B. do
C. is
D. does
Đáp án đúng là: C
Câu 7: Where ................. he?
A. are
B. do
C. is
D. does
Đáp án đúng là: C
Câu 8: Her brothers................. sing well?
A. are
B. do
C. is
D. does
Đáp án đúng là: A
Câu 9: He.................take his brother to school.
A. are
B. do
C. is
D. does
Đáp án đúng là: C
Câu 10: ................... you a good cook?
A. are
B. do
C. is
D. does
Đáp án đúng là: A
Câu 11: The exercises for homework................ easy.
A. are
B. do
C. is
D. does
Đáp án đúng là: A
Câu 12: She...............often meet him.
A. are
B. do
C. is
D. does
Đáp án đúng là: C
Câu 13: How often.................... you sad?
A. are
B. do
C. is
D. does
Đáp án đúng là: B