446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Làm bài tập

Bài tập Từ vựng chỉ quan hệ gia đình trong tiếng Anh

post on 2020/09/04 by Admin

Chọn đáp án phù hợp để hoàn thành câu dưới đây:

 

Câu 1: Jenna and her boyfriend are planning to ............ a family.
A. Start
B. Begin
C. Commence
D. Build
Đáp án đúng là: A
Câu 2: She ............ three children, a boy and two girls.
A. Has
B. Got
C. Have
D. Get
Đáp án đúng là: A
Câu 3: My wife is ............ a baby.
A. Wishing
B. Hoping
C. Expecting
D. Projecting
Đáp án đúng là: A
Câu 4: Our baby is ............ next month.
A. Due
B. Born
C. Bearing
D. Bear
Đáp án đúng là: A
Câu 5: It’s not easy being a ............ mom.
A. Sole
B. One
C. Only
D. Single
Đáp án đúng là: A
Câu 6: Tạm thời sống ly thân
A. Beta separation
B. Trial separation
C. Temporary separation
D. Permanent separation
Đáp án đúng là: A
Câu 7: Cuộc ly hôn không êm đẹp
A. Unhappy divorce
B. Bitter divorce
C. Sad divorce
D. Bad divorce
Đáp án đúng là: A
Câu 8: Người chồng đang ly thân
A. Ex-husband
B. Late husband
C. Estranged husband
D. Estranged wife
Đáp án đúng là: A
Câu 9: Gia đình 5 thế hệ
A. nuclear family
B. 5-generation family
C. 5 generations family
D. extended family
Đáp án đúng là: A
Câu 10: Họ hàng xa
A. Distant relative
B. Far relative
C. Away relative
D. Blood relative
Đáp án đúng là: A