446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Bài tập - Needn’t have done là gì? Cách sử dụng needn’t have done

post on 2020/09/06 by Admin

Needn’t have done là gì? Cách sử dụng needn’t have done

Chọn đáp án phù hợp nhất để hoàn thành những câu dưới đây

Câu 1: She got up early as she didn’t know today is her day off. She .................. up early.
A. Needn’t get
B. Needn’t have got
C. Needn’t have get
D. Needn’t got

 

 

Câu 2: She .................. up early since this day is her day off, and she didn’t.
A. Didn’t need to get
B. Needn’t have got
C. Needn’t have get
D. Needn’t got

 

 

Câu 3: We ................... We didn’t know that we had enough time.
A. Didn’t need to rush
B. Didn’t need rush
C. Needn’t have rushed
D. Needn’t rushed

 

 

Câu 4: We ................... We have enough time.
A. Didn’t need rush
B. Needn’t rush
C. Needn’t have rushed
D. Need to rush

 

 

Câu 5: Why did you buy a new dress? Yours hasn’t been worn out. You .................. a new one.
A. Need to buy
B. Needn’t have bought
C. Needn’t buy
D. Didn’t need buy

 

 

Câu 6: This dress hasn’t been worn out. You .................. a new one.
A. Didn’t need buy
B. Needn’t buy
C. Needn’t to buy
D. Need not to buy

 

 

Câu 7: They .................. the camera, as they didn’t use them.
A. Didn’t need to bring
B. Needn’t bring
C. Needn’t brought
D. Needn’t have brought

 

 

Câu 8: He .................. his beloved car, as he could borrow his parents.
A. Needn’t sell
B. Needn’t have sold
C. Didn’t need sell
D. Needed to sell

 

 

Câu 9: She .................. so many eggs. There are a dozen of them in the frigde.
A. Needn’t have bought
B. Needn’t buy
C. Didn’t need to bought
D. Need to buy
 
Câu 10: Jason .................. a raincoat. Although it didn’t rain, he bring his raincoat along.

A. Needn’t brought
B. Didn’t need to bring
C. Needn’t have brought
D. Need to bring

 

Xem kết quả