446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Bài tập - Tân ngữ là gì? Cách dùng tân ngữ

post on 2020/09/06 by Admin

Tân ngữ là gì? Cách dùng tân ngữ

Chọn đáp án phù hợp để hoàn thành câu dưới đây:

Câu 1: My daughter found playing musical instruments ...................
A. Interest
B. Interested
C. Interesting
D. Interests

 

 

Câu 2: My father is ....................
A. Soldier
A. Soldier
C. A soldier
D. The soldier

 

 

Câu 3: My manager never tells ...................anything about the company’s financial situation.
A. Me
B. His
C. She
D. None

 

 

Câu 4: Jason offered ...................a position in his department.
A. Him
B. Me
C. I
D. None

 

 

Câu 5: I am saving to buy my mother ...................
A. A new scarf
B. Scarf
C. The sacrves
D. None

 

 

Câu 6: My mom gives ...................10 dollars every morning.
A. Me
B. Her
C. She
D. None

 

 

Câu 7: We are trying out ...................those machines as soon as possible.
A. To fix
B. Fixing
C. Fix
D. Fixed

 

 

Câu 8: The company is solving ...................of finance.
A. The problem
B. Problem
C. Problematic
D. Problematically

 

 

Câu 9: My little sister is making ....................
A. None
B. A lava cake
C. Cake
D. A cakes

 

 

Câu 10: I found it ...................to learn a new language.
A. Easily
B. Interestingly
C. Easy
D. Interest

 

Xem kết quả