446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Cliché một dạng idiom đặc biệt trong tiếng Anh

post on 2020/09/06 by Admin

Cliché một dạng idiom đặc biệt trong tiếng Anh

Chọn đáp án phù hợp để hoàn thành câu dưới đây:

Câu 1: Truth will .................
A. Be known
B. Be out
C. Out
D. Know

 

 

Câu 2: Lead a .................to water (but you can’t make him drink).
A. Cat
B. Horse
C. Mouse
D. Dog

 

 

Câu 3: .................is bliss.
A. Ignorance
B. Unintelligent
C. Inexperience
D. Blindness

 

 

Câu 4: Enough is as good as a ..................
A. Banquet
B. Feast
C. Dinner
D. Barbecue

 

 

Câu 5: It is not over until the fat lady ..................
A. Says
B. Tells
C. Speaks
D. Sings

 

 

Câu 6: Hindsight is a .................thing.
A. Good
B. Enough
C. Awsome
D. Wonderful

 

 

Câu 7: It is easy to be .................after the event
A. Intelligent
B. Aware
C. Wise
D. Adept

 

 

Câu 8: Look on the .................side
A. Good
B. Positive
C. Bright
D. Best

 

 

Câu 9: More pebbles on the .................
A. Seashore
B. Seabed
C. Sea
D. Beach

 

 

Câu 10: More fish in the .................
A. Seashore
B. Seabed
C. Sea
D. Beach

 

Xem kết quả