446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Bài tập - Các cụm từ về độ mạnh, cố định và yếu

post on 2020/09/06 by Admin

Bài tập - Các cụm từ về độ mạnh, cố định và yếu

Chọn đáp án phù hợp nhất để hoàn thành những câu dưới đây

Câu 1: In ................. agreement
A. Large
B. Broad
C. Total
D. All

 

 

Câu 2: ................. circumstances
A. Reducing
B. Mitigating
C. Easing
D. Mitigated

 

 

Câu 3: ................. hair
A. Red
B. Brown
C. Auburn
D. Auburned

 

 

Câu 4: ................. happy
A. Deliriously
B. Extremely
C. Quite
D. Extreme

 

 

Câu 5: ................. smile
A. Large
B. Broad
C. Huge
D. Big

 

 

Câu 6: ................. a meeting
A. Stop
B. Cancel
C. Break
D. Adjourn

 

 

Câu 7: ................. town
A. Beautiful
B. Nice
C. Picturesque
D. Pitured

 

 

Câu 8: ....................... weather
A. Exclusive
B. Bad
C. Extreme
D. Inclement

 

 

Câu 9: Walk to and .................
A. For
B. Back
C. Up
D. Fro

 

 

Câu 10: ................. hint
A. Large
B. Broad
C. Huge
D. Big

 

Xem kết quả