446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Bài tập - Collocation về kinh tế trong tiếng Anh

post on 2020/09/06 by Admin

Bài tập - Collocation về kinh tế trong tiếng Anh

Chọn đáp án phù hợp để hoàn thành câu dưới đây:

Câu 1: ................... earnings
A. Nameless
B. Undeclared
C. Unspoken
D. Tacit

 

 

Câu 2: ................... resources
A. Assign
B. Allocate
C. Divide
D. Cut

 

 

Câu 3: ................... taxes
A. Levy
B. Assess
C. Exact
D. Gather

 

 

Câu 4: ................... one’s interest
A. Protect
B. Assure
C. Safeguard
D. Conserve

 

 

Câu 5: ................... economic growth
A. Nonstop
B. Constant
C. Uninterrupted
D. Continual

 

 

Câu 6: Invest for the long-...................
A. Course
B. Constant
C. Time
D. Term

 

 

Câu 7: ................... inflation
A. Constrain
B. Curb
C. Control
D. Hamper

 

 

Câu 8: ................... inflation
A. Excessive
B. Rampant
C. Prevalent
D. Raging

 

 

Câu 9: Interest ...................
A. Rates
B. Ratios
C. Percentages
D. Proportions

 

 

Câu 10: ................... economy
A. Under
B. Black
C. Covered
D. Undeclared

 

Xem kết quả