446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Bài tập - Danh từ tập hợp trong tiếng anh (Collective nouns)

post on 2020/09/06 by Admin

Danh từ tập hợp trong tiếng anh (Collective nouns)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu sau

Câu 1: A________of tooth paste
a) Jar
b) Cup
c) Tube
d) Bottle

 

 

Câu 2: We got______information from the tourist office.
a) A
b) An
c) The
d) Some

 

 

Câu 3: A ________of cheese
a) Tube
b) Bar
c) Kilo
d) Liter

 

 

Câu 4: A _________of water
a) Bar
b) Cup
c) Tube
d) Kilos

 

 

Câu 5: A _______of wood
a) Litre
b) Centemetre
c) Piece
d) Bar

 

 

Câu 6: A _________of matches
a) Box
b) Jar
c) Bar
d) Tube

 

 

Câu 7: A________ of jam
a) Bar
b) Tube
c) Jar
d) Piece

 

 

Câu 8: A _________of coffee
a) Bar
b) Tube
c) Cup
d) Piece

 

 

Câu 9: There was___________for sale.
a) A furniture
b) An furniture
c) The furniture
d) Furniture

 

 

Câu 10: I have got three_________of luggage.
a) Pieces
b) Piece
c) Tube
d) Tubes

 

Xem kết quả