446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Bài tập - Danh từ số ít và danh từ số nhiều trong tiếng Anh

post on 2020/09/06 by Admin

Danh từ số ít và danh từ số nhiều trong tiếng Anh

Chọn đáp án phù hợp để hoàn thành câu dưới đây:

Câu 1: Match –
a. matchies
b. match
c. matchs
d. matches

 

 

Câu 2: Sheep –
a. Sheeps
b. Sheep
c. Sheepps
d. Shep

 

 

Câu 3: Wolf –
a. wolve
b. wolves
c. wolvies
d. wolfs

 

 

Câu 4: The _________is fat.
a. womans
b. women
c. womanes
d. woman

 

 

Câu 5: My__________are white
a. tooths
b. teeths
c. tooth
d. teeth

 

 

Câu 6: The__________is old
a. policemans
b. policemen
c. policeman
d. policemens

 

 

Câu 7: Where is my________?
a. lugagess
b. luggage
c. luggages
d. lugage

 

 

Câu 8: These__________are protesting against the president.
a. Person
b. Persons
c. people
d. peoples

 

 

Câu 9: My__________hate eating pasta.
a. childs
b. childes
c. children
d. childrens

 

 

Câu 10: They are sending some__________to fix the roof.
a. man
b. men
c. mans
d. manes

 

Xem kết quả