446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Bài tập - phân biệt Who, Whom, Whose

post on 2020/09/21 by Admin

Bài tập - phân biệt Who, Whom, Whose

Chọn đáp án phù hợp để hoàn thành câu dưới đây:

Câu 1: ........... dictionary is on the table?
A. Who
 B. Whom
 C.Whose

 

 

Câu 2: This is the girl...........Tom fell in live with in Vietnam.
A. Who
 B. Whom
 C.Whose

 

 

Câu 3: I don't know.............. did it.
A. Who
 B. Whom
 C.Whose

 

 

Câu 4: This is the doctor................. helped Sara recover from her illness.
A. Who
 B. Whom
 C.Whose

 

 

Câu 5: These are the kids...........parents were arrested.
A. Who
 B. Whom
 C.Whose

 

 

Câu 6: ................ are you going to ask to the party?
A. Who
 B. Whom
 C.Whose

 

 

Câu 7: To.......... will he send the letter?
A. Who
 B. Whom
 C.Whose

 

 

Câu 8: The man......... you met at the door is my father.
A. Who
 B. Whom
 C.Whose

 

 

Câu 9: The woman........... yoi just spoke to is my mother.
A. Who
 B. Whom
 C.Whose

 

 

Câu 10:  ......... flowers are they?
A. Who
 B. Whom
 C.Whose

 

Đáp án:

1) Whose

2)Whom ( Sau nó có chủ ngữ Tom)

3)Who ( Sau nó có động từ did)

4)Who ( Sau nó có động từ helped )

5)Whose ( Sau nó danh từ Parents)

6)Whom ( Sau nó có chủ ngữ You do câu hỏi nên Are đứng trước )

7) Whom ( Sau nó có chủ ngữ he do câu hỏi nên Will đứng trước )

8)B

9)B

10)C

Mẹo cho các bạn dễ nhớ sử dụng Who , Whom đây:

- Dùng Who khi sau nó là động từ , không có chủ ngữ phía sau.

- Dùng Whom khi sau nó có chủ ngữ + động từ .