446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Bài tập cách đặt câu hỏi trong tiếng anh

post on 2021/01/02 by Admin

Bài tập cách đặt câu hỏi trong tiếng anh

Chọn đáp án phù hợp nhất để hoàn thành những câu dưới đây

Câu 1: ...... is John writing?
A. What
B. Who
C. When
D. Why

 

 

Câu 2: ................. walks home form school?
 A. What
B. Who
C. When
D. Why

 

 

Câu 3: ................ are the children sitting?
A. Where
B. Who
C. When
D. Why
Câu 4: ................ does Petter run with dog?
A. What
B. Who
C. When
D. Where

 

 

Câu 5: ............... does your rabbit have in the graden?
A. What
B. Who
C. When
D. Why

 

 

Câu 6:  ................  do they go to work?
A. What
B. Who
C. How
D. Why

 

 

Câu 7:................ does David like cats?
A. What
B. Who
C. When
D. Why

 

 

Câu 8:  ................ isn't sleeping late today?
A. What
B. Who
C. When
D. Why

 

 

Câu 9: ................ are you going?
A. What
B. Who
C. When
D. Where

 

 

Câu 10:  ............... are you leaving?
A. What
B. Who
C. When
D. Why

 

Xem kết quả