446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Bài tập phân việt see, look và watch

post on 2021/01/03 by Admin

Bài tập phân việt see, look và watch

Hoàn thành các câu sau bằng cách chọn đáp án đúng:

Câu 1: Can you......... the sign hanging over there?
A. look
B. see
C. watch
C. view
 

 

Câu 2: I'd like to.............what's happening right now.
 A. look
B. see
C. watch
C. view

 

Câu 3: ......... at the fish. It's burning.
 A. look
B. see
C. watch
C. view
 

 

Câu 4: Who did you................last Sunday at the store.
 A. look
B. see
C. watch
C. view
 

 

Câu 5: A man is watching the child draw a picture.
 A. viewing
B. looking
C. watching
C. see
 

 

Câu 6: People are watching a music concert.
 A. viewing
B. looking
C. watching
C. see
 

 

Câu 7:People are looking toward the mountain.
 A. viewing
B. looking
C. look
C. see
 

 

Câu 8: He is looking at items in display case.
 A. viewing
B. looking
C. look
C. see
 
 
Câu 9: They are looking through a microscope.
 A. viewing
B. looking
C. look
C. see
 
 
 
Câu 10: A man is viewing the beach.
 A. viewing
B. looking
C. look
C. see
 
 
Xem đáp án