446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Bài tập phân biệt most và almost

post on 2021/01/10 by Admin

Bài tập phân biệt most và almost

Hoàn thành các câu sau bằng cách chọn đáp án đúng:

Câu 1: ...........workers are very industrious.
A. almost
B. most
C. the most
C. most of
 

 

Câu 2: ...........the activities in the class are games.
 A. almost
B. most
C. the most
C. most of

 

Câu 3: ...........my employees are working very hard
 A. almost
B. most
C. the most
C. most of
 

 

Câu 4: ........... guys dreaming of a hot girlfriend.
 A. almost
B. most
C. the most
C. most of
 

 

Câu 5: Among us is .........popular game recently.
 A. almost
B. most
C. the most
C. most of
 

 

Câu 6: There're so many reasons why U learn English.........all, I want to get guys.
 A. almost
B. most
C. the most
C. most of
 

 

Câu 7: ...........people watch TV.
 A. almost
B. most
C. the most
C. most of
 

 

Câu 8: I was ......... late for school.
 A. almost
B. most
C. the most
C. most of
 
 
Câu 9: I know .................. every one here.
 A. almost
B. most
C. the most
C. most of
 
 
 
Câu 10: I am ........ 40 years old.
 A. almost
B. most
C. the most
C. most of
 
 
Xem đáp án