446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Dạng bị động của động từ trong một số cấu trúc câu

post on 2020/09/04 by Admin

Dạng bị động của động từ trong một số cấu trúc câu

Làm bài tập

Bài học lần này sẽ tập trung xoay quanh dạng bị động của cấu trúc 4 và 5 với transitive verb đã được giới thiệu trong bài học số 17 lần trước.

 

1. Transitive verb trong cấu trúc câu dạng 4 phải có 2 tân ngữ. Cả hai tân ngữ này đều có thể trở thành chủ ngữ trong câu bị động, việc lựa chọn tân ngữ nào làm chủ ngữ phụ thuộc vào chủ đích nhấn mạnh của người nói.

Ví dụ:

  • I gave my sister a pug dog.

= My sister was given a pug dog by me.

= A pug dog was given to my sister by me.

Khi tân ngữ gián tiếp my sister trở thành chủ ngữ trong câu bị động, tân ngữ trực tiếp the pug dog sẽ đứng sau động từ bị động.

Khi tân ngữ trực tiếp A pug dog trở thành chủ ngữ trong câu bị động, giới từ to được thêm vào trước tân ngữ gián tiếp my sister.

 

Chú ý:

Khi tân ngữ trực tiếp của các động từ send, grant, give trở thành chủ ngữ trong câu bị động, giới từ to sẽ được thêm vào giữa động từ bị động và tân ngữ gián tiếp. Giới từ for được sử dụng tương tự trong trường hợp động từ là các từ find, build, make, get, buy.

Ví dụ:

  • The building was built for homeless people in the city.

Toà nhà này được xây dựng cho những người vô gia cư trong thành phố.

 

2. Transitive verb trong cấu trúc 5 có một tân ngữ và một từ bổ nghĩa cho tân ngữ. Trong cấu trúc câu bị động, bổ ngữ cho tân ngữ (object complement) sẽ được đặt sau động từ bị động.

a. Bổ ngữ cho tân ngữ là một cụm danh từ (noun phrase)

Ví dụ:

  • Mary considered her husband a genius.

Mary cho rằng chồng cô ta là một thiên tài.

= Mary’s husband was considered a genius by her.

Nhận xét: tân ngữ her husband trở thành chủ ngữ (Mary’s husband) trong câu bị động. Bổ nghĩa cho tân ngữ này là a genius được đứng ngay sau động từ bị động. Không nên nhầm lẫn a genius là một tân ngữ và kết luận đây không phải một câu bị động.

 

b. Bổ ngữ cho tân ngữ là một cụm to + verb infinitive

Ví dụ:

  • She asked him to send a stamped envelope.

Cô ấy bảo anh ta gửi một cái phong bì có dán tem.

= He was asked to send a stamped envelope by her.

Nhận xét: tân ngữ him trở thành chủ ngữ he trong câu bị động, và bổ ngữ to send được giữ nguyên trong câu bị động, đứng sau was asked.

 

Chú ý:

  • Động từ có bổ ngữ cho tân ngữ là một cụm danh từ bao gồm call, elect, consider.

Động từ có bổ ngữ cho tân ngữ là to + verb infinitive là advise, expect, remind, invite, ask, require...

Làm bài tập