446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Phân biệt must và have to

post on 2020/09/04 by Admin

Làm bài tập

 • I must teach English now
 • I have to teach English now
 • Nghĩa: bây giờ mình phải dạy tiếng anh

Vậy cả hai động từ khuyết thiếu Must và Have to đều có nghĩa là phải. Vậy trong trường hợp này phải sử dụng Must hay Have to, rất là khó phân biệt phải không nào. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề này.

Phân biệt must và have to

Must và Have to là hai đông từ khuyết thiếu dùng để diễn tả nghĩa vụ. Hay rõ hơn chúng ta có thể dùng must hay have to để diễn tả sự cần thiết, bổn phận, nghĩa vụ phải làm một hành động nào đó.

Cách phân biệt must và have to thứ 1

Về cơ bản nghĩa của hai động từ này không có nhiều sự khác nhau. Tuy vậy vẫn có thể phân biệt chúng dựa trên hai yếu tố sau. 

 • Must: diễn tả sự cần thiết đến từ bản thân người nói.
 • Have to: diễn tả sự cần thiết đến từ ngoại cảnh

Ví dụ:

Must:

 • I must study English harder, so I can work for foreigners. (must study English harder: học tiếng anh chăm chỉ hơn đến từ mong muốn cá nhân của người nói. Tự bản thân người nói cần cải thiện tiếng anh để làm việc với người nước ngoài). Trong trường hợp này phải sử dụng must vì nó diễn tả sự cần thiết đến từ bản thân.

Have to:

 • I have to leave home early tomorrow. (ngày mai mình phải đi làm sớm). Hành động leave home early(rời nhà sớm) là một hành động mà mình chịu tác động từ ngoại cảnh. Như phải rời nhà sớm vì có cuộc họp quan trọng chẳng hạn.

Bài tập

1.I ___________ pay him back as I promised.

2.She ___________ do a lot of homework every day.

 • Đáp án: 1.(must), 2.(has to)

1.Tôi phải trả tiền cho a ấy như lời tôi đã hứa. (tôi đã hứa trả tiền cho anh ấy, hành động này xuất phát từ mong muốn của người nói) nên phải dùng must.

2.Cô ấy phải làm rất nhiều bài tập về nhà hàng ngày.(hành động làm bài tập về nhà do ta chịu tác động từ ngoại cảnh) vì vậy phải sử dụng has to. Để diễn tả một hành động từ ngoại cảnh mà ta bắt buộc phải làm.

Cách phân biệt must và have to thứ 2

 • Must chỉ được sử dụng ở thì hiện tại đơn.
 • Have to có thể được dùng ở nhiều thì khác.

Ví dụ:

They drank too much and picked a fight, so i had to call the police. (Họ uống quá nhiều và bắt đầu đánh nhau. Vậy nên mình phải gọi cảnh sát). Trong hành động này had to call the police diễn ra ở quá khứ nên mình không thể dùng must được.

Lưu ý: trong văn nói và đặc biệt trong cuộc đối thoại hàng ngày thì have to được sử dụng rất nhiều. Còn must thường được sử dụng trong văn phong trang trọng hoặc văn viết.

Ví dụ:

 • All passengers must have valid tichkets.
 • Candidates must arrive no later than 3 p.m. 

Các động từ khuyết thiếu là: can, could, should, may, might, must, have to... Thì have to phải chia đối với các từ và chủ ngữ tương ứng trong khi các động từ khuyết thiếu khác thì giữ nguyên dạng thức.

Ví dụ:

 • Thì tương lai đơn: will have to (I will have to talk to the manager about this problem)
 • Qúa khứ đơn: had to (I had to talk to the manager about this problem)

Chia theo chủ ngữ

 • He, She, It + has to
 • I, You, We, They + have to

Làm bài tập

Bài viết liên quan: