446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Những cách nói tương tự Should trong tiếng Anh

post on 2020/09/04 by Admin

Những cách nói tương tự Should trong tiếng Anh

Làm bài tập

Ngoài should, chúng ta có nhiều cách khác để nói về việc khuyên nhủ người khác nên làm gì. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cách nói tương tự như should nhé

1. Động từ đứng trước should

Suggest, propose, insist, demand, recommend...

Ví dụ:

 • My parents insisted that we should have dinner with our uncle’s family.

Bố mẹ tôi khăng khăng đòi ăn tối với gia đình chú tôi.

Tham khảo: Should là gì? Cách sử dụng should như thế nào?

 

 • His wife demanded that he should apologise.

Người vợ yêu cầu anh ta xin lỗi.

 

 • What do you suggest she should do in this situation?

Bạn nghĩ cô ấy nên làm gì trong tình huống này?

 

Tương tự, bạn có thể dùng should sau các danh từ:

Suggestion, proposal, demand, recommendation...

Ví dụ:

 • What does she think of my suggestion that she should have a haircut?

Cô ấy nghĩ gì về gợi ý cô ấy nên cắt tóc của tôi?

 

Ngoài ra, có thể sử dụng cấu trúc It is + tính từ + that + mệnh đề có chứa should.

Các tính từ ở đây có thể là necessary/vital/important/essential...

Ví dụ:

 • It’s essential that we should do exercise regularly.

= It’s essential to do exercise regularly.

Việc tập thể dục thường xuyên là rất cần thiết.

 

 • It’s important to be studious in highschool.

= It’s important that we should be studious in highschool.

Việc học hành chăm chỉ ở trường cấp ba là rất quan trọng.

 

Trong những câu đã nêu ở phần trên, có thể không cần sử dụng should nhưng câu vẫn không thay đổi ý nghĩa.

Ví dụ:

 • It’s essential that they arrive here on time.

= It’s essential that they should arrive here on time.

Họ cần phải tới đây đúng giờ.

 

 • His wife demanded that he apologised.

Vợ anh ta yêu cầu anh ta xin lỗi.

 

2. Cách dùng Suggest tương tự should

Cần sử dụng từ suggest thật thận trọng. Không dùng to + verb sau suggest.

Ví dụ

 • What do you suggest they should do to solve the problem?

= What do you suggest they do to solve the problem?

Bạn nghĩ chúng tôi nên làm gì để giải quyết vấn đề?

 

 • Jenna suggested that her sister should enroll on a course in Marketing.

= Jenna suggested that her sister enrolled on a course in Marketing.

Jenna khuyên em gái mình đăng ký học một khoá Marketing.

 

 • I suggested that my friend joined in that competiton, as I thought she can win it.

= I suggested my friend should join in that competiton, as I thought she can win it.

Tôi khuyên bạn của tôi tham gia vào cuộc thi này vì tôi nghĩ cô ấy có thể chiến thắng.

Làm bài tập