446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Câu đề nghị và câu xin phép trong tiếng Anh

post on 2020/09/04 by Admin

Câu đề nghị và câu xin phép trong tiếng Anh

Làm bài tập

Hôm nay chúng ta sẽ tập trung học cách hỏi xin phép, cách đề nghị được làm gì giúp người khác việc gì đó và nói mình muốn gì một cách lịch sự trong tiếng Anh. Bài học này sẽ giúp ích cho các em rất nhiều trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày

1. Câu xin phép (asking for permission)

Khi muốn xin phép ai đó để làm một việc gì, chúng ta có thể sử dụng cả can, could và may.

Ví dụ:

 • Can I speak to Jenna for a few minutes?

Tôi có thể nói chuyện với Jenna một vài phút được không?

 • Can I meet Jason?

Tôi có thể gặp Jason được không?

 • Could I borrow your phone?

Tôi có thể mượn điện thoại của bạn được không?

 • May I sit here?

Tôi có thể ngồi đây được không?

 

Để cho phép người khác làm việc gì, có thể dùng can hoặc may.

 • You can use my phone whenever you want.

= You may use my phone whenever you want.

Bạn có thể dùng điện thoại của tôi bất cứ khi nào bạn muốn.

 

So với can hoặc could, may là cấu trúc formal hơn.

 

2. Câu đề nghị trong tiếng Anh

Để nói mình muốn làm gì cho người khác, có thể sử dụng cấu trúc Can I + do something?

 • Can I get you a cup of hot chocolate? Yes, that would be great.

Tôi lấy cho bạn 1 cốc sô cô la nóng nhé. Được thôi, điều đó thật tuyệt.

 • Can I help you in solving your problem? I can do it by myself.

Tôi có thể giúp bạn giải quyết vấn đề của bạn được không? Tôi có thể tự làm được.

 

Cũng có thể sử dụng cấu trúc tương lai đơn I will do something để nói mình muốn làm gì cho người khác.

 • Jenna looks tired. I will get her a cup of hot tea.

Jenna trông khá mệt mỏi. Tôi sẽ lấy cho cô ấy một cốc trà nóng.

 

​3. Lời mời trong tiếng Anh (offering)

Để mời ai đó một thứ gì hoặc mời ai đó tham gia một sự kiện, người ta thường dùng cấu trúc Would you like....?

Ví dụ:

 • Would you like a little bit of mustard?

Bạn có muốn một chút mù tạt không?

 • Would you like to join us in our party next Saturday?

Bạn có muốn tham gia vào bữa tiệc của chúng tôi vào thứ bảy tới không?

 

Tương tự, cấu trúc I would/I’d like thường được dùng để nói mình muốn gì đó một cách lịch sự.

Ví dụ:

 • I would like to know some information about this mansion.

Tôi muốn biết một số thông tin về toà biệt thự này.

 • I would like to have a try. I’ve never use this device before.

Tôi muốn thử một lần. Tôi chưa bao giờ sử dụng thiết bị này.

Làm bài tập