446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Câu điều kiện loại 0, loại 1 và loại 2 (First, second and zero conditionals)

post on 2020/09/04 by Admin

Câu điều kiện loại 0, loại 1 và loại 2 (First, second and zero conditionals)

Làm bài tập

Bài hôm nay chúng ta sẽ học về 3 dạng của câu điều kiện loại, 0, loại 1 và loại 2 cùng cách sử dụng, ý nghĩa của những dạng này

1. Câu điều kiện loại 1

Cấu trúc: IF + Mệnh đề 1(hiện tại đơn), mệnh đề 2 (tương lai)

Ví dụ:

If she gets good grades, her father will buy a doll for her.

If they go out in this weather withour weaing warm clothes, they will get a cold.

 

Hoặc Mệnh đề 1(tương lai) IF mệnh đề 2 (hiện tại đơn)

Ví dụ:

Her father will buy a doll for her if she gets good grades.

They will get a cold if they go out in this weather withour wearing warm clothes.

 

Câu điều kiện loại 1 được sử dụng để nói về những sự kiện sẽ xảy ra trong trường hợp việc được nói đến ở mệnh đề IF thành hiện thực (vế này hiện tại chỉ ở mức độ có khả năng).

 

2. Câu điều kiện loại 2

Cấu trúc: IF + Mệnh đề 1 (quá khứ đơn), mệnh đề 2 (would/might/could + động từ)

Ví dụ:

If she was rich, she would be able to buy those Louboutin pumps.

If I were you, I would not shout at her.

 

Hoặc mệnh đề 1 (would/might/could + động từ) IF mệnh đề 2 (quá khứ đơn).

Ví dụ:

She would be able to buy those Louboutin pumps if she was rich.

I would not shout at her if I were you.

 

Câu điều kiện loại 2 dùng để chỉ những việc đang ở thì hiện tại và sự thật trái nghĩa với mệnh đề trong vế IF. Cụ thể: cô gái trên không giàu nên cô ta không có tiền mua đôi giày đó.

 

Ngoài ra dạng 2 còn được dùng để nói về những việc trong tương lai nhưng khó có khả năng xảy ra.

Ví dụ:

His family would move to Paris if he got that job.

Khi nói câu này, người nói thể hiện quan điểm là việc anh ta sẽ không nhận được công việc.

 

3. Câu điều kiện loại 0

Cấu trúc: IF + mệnh đề 1 (hiện tại đơn), mệnh đề 2 (hiện tại đơn)

Ví dụ:

If she stays up late, she feels dizzy the next day.

If we are unable to finish the project this week, we will be faced up with a major problem.

 

Hoặc mệnh đề 1 (hiện tại đơn), IF mệnh đề 2 (hiện tại đơn).

Ví dụ:

She feels dizzy the next day if she stays up late.

We will be faced up with a major problem if we are unable to finish the project this week.

Câu điều kiện loại 0 dùng để nói về việc chắn chắn sẽ thành hiện thực nếu vế IF xảy ra.

Làm bài tập

Bài viết liên quan: