446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Mệnh đề quan hệ không xác định dùng cho người who, whom, whose

post on 2020/09/04 by Admin

Mệnh đề quan hệ xác định dùng cho người who, whom, whose

Làm bài tập

Các phân biệt who, whom, whose xuất hiện rất nhiều trong các bài tập viết lại câu, nối câu, trạng từ quan hệ, đại từ quan hệ phù hợp vào chỗ trống... Chiếm một phần lớn trong các bài thi TOEIC, EILTS nên mọi người cần nắm rõ.

Cách dùng who, whom

Nếu ngày xưa học về các từ để hỏi đều biết rằng who, whom đều được dùng để hỏi về người. Who thường được dùng để hỏi về chủ ngữ, Whom thường được dùng để hỏi về tân ngữ. 

 • VD: Tom is visting Mary's parents who live in America.
 • = Mary's parents, whom Tom is visiting, live in America.

Lý thuyết:

Who: thường được dùng để thay thế cho các danh từ. Mà danh từ đó đóng vai trò là chủ ngữ trong câu. Chủ ngữ là I, they, she, he... nếu không muốn sử dụng chủ ngữ như vậy thì có thể sử dụng Who.

Whom: thường được dùng để thay thế cho tân ngữ trong câu. Tân ngữ như me, them... nếu không muốn sử dụng tân ngữ đó nữa thì có thể sử dụng Whom.

 • Who - She, He, They.
 • Whom - Her, Him, Them.

Sử dụng các viết lại để tách câu sau thành 2 câu: 

Tom is visting Mary's parents........ live in American.

 • Tom is visting Mary's parents.
 • Mary's parents live in American. =   They live in American.

Ở đây mary's parents, they đều là chủ ngữ trong câu nên có thể thay bằng Who.

Kết quả: Tom is visting Mary's parents, who live in American.

Bài tập Whom

Mary's parents,........ Tom is visiting, live in America.

 • Mary's parents live in America.
 • Tom is visiting Mary's parents. =  Tom is visiting them.

Mary's parents lặp lại ở cuối câu nên có thể thay bằng từ them. Them ở đây là một tân ngữ nên theo quy tắc ở trên thì phải thay bằng Whom.

Mẹo để phân biệt who và whom

Mẹo 1:

Bước 1: tác thành 2 câu đơn.

Bước 2: xác định danh từ chung.

Bước 3: xác định danh từ câu 2 là chủ ngữ hay tân ngữ.

Bước 4: kết nối câu nếu danh từ chung là:

 • + chủ ngữ - WHO
 • + tân ngữ - WHOM

Mẹo 2: đối với các dạng câu là câu hỏi. Thì ta sẽ trả lời lại câu hỏi này, nếu câu trả lời là chủ ngữ thì dùng Who, nếu câu trả lời là tân ngữ thì dùng Whom

Mẹo 3:

Mẹo cho các bạn dễ nhớ sử dụng Who , Whom đây:

- Dùng Who khi sau nó là động từ , không có chủ ngữ phía sau.

- Dùng Whom khi sau nó có chủ ngữ + động từ .

Bài tập cách dùng who và whom:

 • The man......... you met at the door is my father.
 • The woman........... yoi just spoke to is my mother.
 • Peter,........is my father, is the man you met at the door.
 • Alice,.......... is my mother, is the woman you just spoke to.

Cách dùng whose

The woman whose name is Alice is my mom.(áp dụng mẹo 1 tách làm 2 câu)

 • The woman is my mom.
 • The woman's name is Alice.

Cứ mỗi khi thấy danh từ sở hữu thay thế từ lặp lại giữa 2 câu thì ta sử dụng whose.

Vd2: ......... flowers are they? (áp dụng mẹo 2 ở trên)

 • They are Tom's flowers.

Ở đây ta thấy sự xuất hiện của danh từ sở hữu nên phải dùng Whose.

Tổng kết: 

 • Who - thay thế cho chủ ngữ (She, He, They)
 • Whom - thay thế cho tân ngữ (Her, Him, Them)
 • Whose - thay thế cho danh từ sở hữu.

Whom did you met at the door?(áp dụng mẹo 2)

 • I met Peter/your father(him) at the door.(tân ngữ nên sử dụng Whom)

To whom have you just spoken to?(áp dụng mẹo 2)

 • I've just spoken to Alice/your mother (her). (tân ngữ nên sử dụng Whom)

Làm bài tập

Bài viết liên quan: