446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Cách dùng If, even if, whether, unless

post on 2020/09/04 by Admin

Cách dùng If, even if, whether, unless

Làm bài tập

Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của các cụm từ khá phổ biến trong tiếng Anh như If, even if, whether, unless

1. Even if = even though

Chúng ta hãy thử so sánh hai câu sau:

She must go to London tomorrow if she is ready.

Cô ấy phải đi tới London ngày mai nếu cô ấy đã (chuẩn bị) sẵn sàng.

  • Nếu cô ấy chuẩn bị sẵn sàng, cô ấy mới đi tới London vào ngày mai.

 

She must go to London tomorrow even if she isn’t ready.

Hoặc Even though she isn’t ready, she must go to London.

Cô ta phải tới London ngày mai dù cô ta chưa (chuẩn bị) sẵn sàng.

  • Dù cô ta sẵn sàng hay không, cô ta vẫn phải đi London vào ngày mai.

 

2. Whether .... or

Ta có whether ... or = if .... of

Ví dụ:

Ann must go to the dentist tomorrow wether she wants or not.

=Ann must go to the dentist tomorrow if she wants or not.

Ann phải tới gặp nha sĩ vào ngày mai dù cô ta có muốn hay không.

 

3. Unless + động từ khẳng định (affirmative verb)

Ta có: Unless + động từ mang ý nghĩa khẳng định = if + động từ mang ý nghĩa phủ định (negative).

Ví dụ:

If you don’t hurry, you will be late for school.

Nếu bạn không nhanh lên, bạn sẽ bị muộn học.

= Unless you hurry, you will be late for school.

Trừ khi bạn nhanh chân lên, còn không bạn sẽ muộn học.

If you don’t have a qualified certificate, you won’t get that job.

Nếu bạn không có chứng chỉ, bạn sẽ có có được công việc đó.

=Unless you have a qualified certificate, you won’t get that job.

Trừ khi bạn có chứng chỉ, còn không thì bạn sẽ không có được công việc đó.

Lưu ý sự khác biệt trong hai câu dưới đây:

  1. Don’t call me if you need help.
  2. Don’t call me unless you need help.

Trong câu a, người nói sẽ không giúp dù người nghe cần sự giúp đỡ.

Trong câu b, người nói sẽ giúp nếu người nghe cần sự giúp đỡ, nhưng anh ta không muốn giúp nếu đó không phải trường hợp cần thiết, cấp bách.

Ngoài ra, unless + chủ ngữ + would like/prefer có thể thay thế cho if chủ ngữ + wouldn’t like.

Ví dụ:

I will borrow Tom some money, unless you would prefer me to ask Jim.

= I will borrow Tom some money, if you wouldn’t like me ask Jim.

Tôi sẽ hỏi vay Tom, trừ khi bạn muốn tôi hỏi vay Jim.

Làm bài tập