446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Cách sử dụng if only

post on 2020/09/04 by Admin

Cách sử dụng if only

Làm bài tập

Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về if only – một cụm từ có thể dùng để thay thế if.

If only có thể dùng để thay thế if khi câu mang ý nghĩa hy vọng, một điều ước hoặc sự hối hận, tiếc nuối. Ý nghĩa này khác nhau tuỳ thuộc vào mệnh đề sử dụng ở thì nào.

1. If only + hiện tại đơn hoặc tương lai

Trong trường hợp dùng kèm với mệnh đề hiện tại đơn hoặc tương lai (will), câu sẽ mang ý nghĩa hy vọng. (hope)

Ví dụ:

If only my boyfriend comes in time to pick me up.

= I hope my boyfriend will come in time to pick me up.

Tôi ước gì bạn trai mình tới đón mình đúng giờ.

 

If only my parents listen to me.

= I hope my parents will listen to me.

Tôi mong ba mẹ hãy lắng nghe mình.

 

2. If only + quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành

Nếu được dùng đi kèm với mệnh đề chia quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành, câu chứa if only sẽ mang ý nghĩa thể hiện sự tiếc nuối, hối hận cho một điều đã xảy ra trong quá khứ. (regret)

Ví dụ:

If only my dad didn’t smoke.

= I wish my dad didn’t smoke.

= I’m sorry that my dad smokes.

Giá mà bố tôi không hút thuốc/ Tôi lấy làm tiếc vì việc bố mình hút thuốc.

 

3. If only + would

If only + would dùng để thể hiện sự tiếc nuối, hối hận về một hành động ở hiện tại, có thể dùng thay thế cho if only + quá khứ đơn. Trong trường hợp này câu sẽ có ý nghĩa tương tự wish + would.

Ví dụ:

If only she would drive carefully!

=I am sorry that she isn’t willing to drive carefully.

Giá mà cô ấy lái xe cẩn thận hơn. Câu này thể hiện sự tiếc nuối về việc cô ấy lái xe ẩu.

 

If only she would marry her ex-boyfriend.

Giá mà cô ấy đã kết hôn với bạn trai cũ (cô ta không cưới bạn trai cũ, cô ta đã kết hôn với một người khác). Câu này thể hiện sự tiếc nuối vì đã không cưới người kia.

 

Hoặc cấu trúc này có thể dùng để nói về một điều ước không khả quan lắm trong tương lai (ít có khả năng trở thành hiện thực, không mong nó trở thành hiện thực).

Ví dụ:

If only this house would be sold! (we don’t really want to sell it)

Giá mà chúng tôi bán được căn nhà này đi.

 

Chú ý: If only có thể đứng một mình như trong câu kể trên hoặc là một phần trong câu điều kiện hoàn chỉnh.

Làm bài tập

Bài viết liên quan: