446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Câu điều kiện trong câu tường thuật (phần 2)

post on 2020/09/04 by Admin

Câu điều kiện trong câu tường thuật (phần 2)

Làm bài tập

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm cách chuyển các câu nói trực tiếp thuộc dạng lời đề nghị, yêu cầu hoặc lời khuyên có chứa if thành câu tường thuật.

1. If + mệnh đề yêu cầu, đề nghị

Câu điều kiện trong câu tường thuật (Phần 1)

Chúng ta hãy cùng nhận xét ví dụ sau:

Jake said, ‘If you have time, clean the room.’

= Jack told me to clean the room if I had time.

Jack bảo tôi dọn dẹp phòng nếu tôi có thời gian.

 

Hoặc Jack said, ‘If you have time, would you clean the room?’

= Jack asked me to clean the room if I had time.

Jack hỏi tôi liệu tôi có thể dọn dẹp phòng nếu tôi có thời gian hay không.

 

Nhận xét:

Trong ví dụ trên, khi chuyển từ câu nói trực tiếp sang câu tường thuật, ta vẫn lùi thì như khi chuyển câu nói trực tiếp là câu điều kiện loại 1.

Lưu ý là mệnh đề if sẽ chuyển xuống cuối câu, mệnh đề chính thể hiện ý nghĩa đề nghị, yêu cầu được đưa lên trước.

Tùy câu gốc mà ta có thể lựa chọn các động từ thay thế said cho phù hợp. Ví dụ trong câu đề nghị lịch sự sử dụng would, khi chuyển thành câu tường thuật có thể dùng động từ ask và cấu trúc ask somebody to to something (nhờ ai đó làm gì). Nếu câu đề nghị lịch sự dùng 1 câu mang ý nghĩa ra lệnh, giao nhiệm vụ thì khi chuyển thành câu tường thuật có thể thay động từ ask bằng tell và dùng cấu trúc tell somebody to do something (bảo ai đó làm việc gì).

 

2. If + mệnh đề mang ý nghĩa lời khuyên

Xem xét thử ví dụ sau:

The doctor said, ‘If you are ill, you should go to bed earlier.’

= The doctor advised me to go to bed earlier if I was ill.

= The doctor advised that if I was ill, I should go to bed earlier.

Bác sĩ khuyên tôi nên đi ngủ sớm nếu tôi bị ốm.

 

Nhận xét:

Khi chuyển câu nói trực tiếp có ý nghĩa lời khuyên, chúng ta cũng lùi thì như câu điều kiện loại 1, 2, 3 thông thường. Nên thay động từ said bằng advised để thể hiện ý nghĩa đưa ra lời khuyên và sử dụng cấu trúc advise somebody to do something (khuyên ai đó là việc gì) hoặc cấu trúc advise that + mệnh đề.

Tương tự như câu đề nghị, yêu cầu, trong trường hợp này chúng ta cũng chuyển mệnh đề if xuống cuối câu, đứng sau mệnh đề chính khi dùng advise somebody to do something. Nếu dùng advise that + mệnh đề có thể giữ nguyên thứ tự như câu gốc.

Làm bài tập