446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

Câu điều kiện loại 3, phân biệt loại 1 và loại 0

post on 2020/09/11 by Admin

Câu điều kiện loại 3, phân biệt loại 1 và loại 0

Làm bài tập

Bài hôm nay chúng ta sẽ học về dạng cuối của câu điều kiện là câu điều kiện loại 3 và cách phân biệt câu điều kiện loại 1 với câu điều kiện loại 0.

1. Câu điều kiện loại 3

Cấu trúc:

IF + mệnh đề 1 (quá khứ hoàn thành) + mệnh đề 2 (would/might/could + have + P2)

Ví dụ:

If he had met Jessie earlier, he would have married her.

Hoặc mệnh đề 2 (would/might/could + have + P2) + IF + mệnh đề 1 (quá khứ hoàn thành)

Ví dụ:

He would have married Jessie if he had met her earlier.

 

Cách sử dụng:

Điều kiện loại 3 còn được gọi là câu điều kiện quá khứ, nói về những việc đã không xảy ra trong quá khứ.

Cụ thể: Trong ví dụ trên, anh ta gặp Jessie quá muộn và anh ta đã cưới một người khác.

 

Một số ví dụ khác:

If she had passed the entrance exam, she would have studied in university.

Sự thật: Cô ta không đỗ đại học.

 

If I had known that before, I would have called her.

Sự thật: Tôi đã không biết chuyện đó và tôi không gọi cho cô ấy.

 

2. Phân biệt câu điều kiện loại 0 và loại 1

Hãy cùng nhận xét ví dụ sau đây:

If my daughter doesn’t like the food, she will not eat it.

Trong câu điều kiện loại 1 phía trên, nếu cô con gái không thích ăn món nào đó, cô ta sẽ không động đũa đến chúng. Câu này chỉ đúng trong một trường hợp nhất định (nên sử dụng mạo từ “the” trước food để chỉ một loại đồ ăn cụ thể, có thể là đồ ăn của tối hôm đó)

 

If my daughter doesn’t like any food, she doesn’t eat it.

Trong câu điều kiện loại 0 này, chỉ cần không thích ăn, nhất định cô con gái sẽ không chịu ăn món đó (hành động không ăn là điều chắc chắn xảy ra, có thể do cô gái vốn khó tính nên nhất định sẽ không ăn). Sử dụng “any” trước food để nhấn mạnh câu này áp dụng cho mọi trường hợp đều đúng.

 

Một số ví dụ khác để thấy sự khác biệt trong 2 trường hợp này:

If the president doesn’t like a bill, he vetoes it.

(Với mọi dự luật) chỉ cần tổng thống không thích, ông ta sẽ phủ quyết. 

If the president doesn’t like the bill, he will vetoe it.

(Với một dự luật cụ thể), nếu tổng thống không thích, ông ta sẽ phủ quyết. Câu này có thể không đúng nếu áp dụng trong trường hợp khác, đối với dự luật khác.

Làm bài tập