446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Tin tức

So sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh

post on 2020/09/11 by Admin

So sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh

Làm bài tập

Cách so sánh hơn và so sánh nhất nhất giữa các sự vật, hiện tượng trong tiếng Anh được dùng như thế nào nhỉ? Chúng ta hãy cùng đi vào bài học ngày hôm nay để tìm hiểu nhé.

 

Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Tính từ có một âm tiết

Old, fast

Older, faster

Oldest, fastest

Tính từ có một âm tiết kết thúc là đuôi –e

Wide, nice

Wider, nicer

Widest, nicest

Tính từ có một âm tiết kết thúc là một phụ âm và một nguyên âm

Hot, big

Hotter, bigger

Hottest, biggest

Tính từ có hai âm tiết kết thúc là đuôi –y, -er, -ow

Happy, funny, clever, narrow

Happier, funnier, cleverer, narrower

Happiest, funniest, cleverest, narrowest

Các tính từ khác có từ hai âm tiết trở lên

Careful, interesting

More careful, more interesting

Most careful, most interesting

Các trường hợp đặc biệt

Good, bad

Better, worse, less

Best, worst, least

 

Cách sử dụng

Cấu trúc câu so sánh hơn (Comparative adjectives) thường được sử dụng khi so sánh hai sự vật, hiện tượng nào đó.  Thường khi sử dụng cấu trúc này thì đằng trước sự vật, hiện tượng thứ hai được so sánh sẽ có thêm từ than.

Ví dụ

China is larger than India

(Trung Quốc rộng lớn hơn Ấn Độ)

Gold is more valuable than iron.

(Vàng có giá trị hơn sắt)

 

Cats are cleverer than dogs, but dogs are friendlier.

(Loài mèo thì khôn ngoan hơn loài chó, nhưng loài chó lại thân thiện hơn loài mèo)

 

Như vậy ta có thể viết câu trúc cho dạng câu so sánh hơn như sau:

Đối với tính từ dưới hai âm tiết:

S + V + adj(er) + than + Noun/ Pronoun

 

Đối với tính từ có từ hai âm tiết trở lên:

S + V + more + adj + than + Noun/ Pronoun

 

Cấu trúc câu so sánh nhất (Superlative adjectives) thường được sử dụng để so sánh một sự vật, hiện tượng với tất cả các sự vật,hiện tượng khác. Trong cấu trúc này, trước mỗi tính từ được sử dụng trong câu sẽ có thêm từ the

Ví dụ

John is the youngest child in the class.

(John là đứa bé ít tuổi nhất trong lớp học)

 

Russia is the biggest country.

(Nga là đất nước lớn nhất trên thế giới)

 

Như vậy ta có thể viết câu trúc cho dạng câu so sánh nhất  như sau

Đối với tính từ dưới hai âm tiết:

S + V + adj(est) + than + Noun/ Pronoun

 

Đối với tính từ có từ hai âm tiết trở lên:

S + V + the most + adj + Noun/ Pronoun

 

 

Một số lưu ý

 

So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm “much” hoặc “far” trước hình thức so sánh

Ví dụ

His best friend is much/ far older than him.

(Bạn thân của anh ấy lớn tuổi hơn anh ấy rất nhiều)

 

So sánh nhất có thể được bổ nghĩa bằng “much” hoặc sử dụng cum từ “by far”

Ví dụ

He is the smartest by far.

(Anh ấy thông minh nhất, hơn mọi người nhiều)

Làm bài tập