446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Bài tập luyện thi Toeic online miễn phí luyện tập kỹ năng Toeic

01 Jun
Bài tập cách sử dụng may và might 867 lượt xem

Bài tập cách sử dụng may và might

01 Jun
Bài tập về so sánh thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn (P2) 522 lượt xem

Bài tập về so sánh thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn (P2)

01 Jun
Bài tập về so sánh thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn (P1) 1162 lượt xem

Bài tập về so sánh thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn (P1)

01 Jun
Bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ 758 lượt xem

Bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ

01 Jun
Bài tập - Collocations về tuyển dụng nhân viên mới 530 lượt xem

Bài tập - Collocations về tuyển dụng nhân viên mới

01 Jun
Bài tập - Câu đề nghị và câu xin phép trong tiếng Anh 607 lượt xem

Bài tập - Câu đề nghị và câu xin phép trong tiếng Anh

01 Jun
Bài tập - Collocations về công việc (phần 2) 498 lượt xem

Bài tập - Collocations về công việc (phần 2)

01 Jun
Bài tập về used to do something 513 lượt xem

Bài tập về used to do something

01 Jun
Bài tập về phân biệt have và have got 1281 lượt xem

Bài tập về phân biệt have và have got

01 Jun
Bài tập - Collocations về dịch vụ chăm sóc khách hàng 482 lượt xem

Bài tập - Collocations về dịch vụ chăm sóc khách hàng

01 Jun
Bài tập - Collocations về mua sắm 503 lượt xem

Bài tập - Collocations về mua sắm

01 Jun
Bài tập - Collocations về kinh doanh 482 lượt xem

Bài tập - Collocations về kinh doanh

01 Jun
Bài tập - Collocations về đánh giá, nhận định và suy nghĩ 475 lượt xem

Bài tập - Collocations về đánh giá, nhận định và suy nghĩ

01 Jun
Bài tập - Collocations về suy nghĩ ý kiến 519 lượt xem

Bài tập - Collocations về suy nghĩ ý kiến

01 Jun
Bài tập - Collocations về công việc mới 483 lượt xem

Bài tập - Collocations về công việc mới

01 Jun
Bài tập - Collocation về lễ hội và kỷ niệm ngày cưới 527 lượt xem

Bài tập - Collocation về lễ hội và kỷ niệm ngày cưới

01 Jun
Bài tập - Collocation về cuộc trò chuyện 510 lượt xem

Bài tập - Collocation về cuộc trò chuyện

01 Jun
Bài tập - Collocation về giải trí (formal entertaining) 614 lượt xem

Bài tập - Collocation về giải trí (formal entertaining)

01 Jun
Bài tập - Collocations liên quan tới các hoạt động trong cuộc sống cá nhân 486 lượt xem

Collocations liên quan tới các hoạt động trong cuộc sống cá nhân

01 Jun
Bài tập - Một số collocations khác thường được dùng trong báo cáo, tiểu luận, nghiên cứu (phần 2) 488 lượt xem

Bài tập - Một số collocations khác thường được dùng trong báo cáo, tiểu luận, nghiên cứu (phần 2)