446 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

flyhigh.edu.vn.s1@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Học thử

Miễn phí (toàn quốc)

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

0983 323 281

Hotline tư vấn miễn phí

Bài tập luyện thi Toeic online miễn phí luyện tập kỹ năng Toeic

01 Jun
Bài tập - Collocation về trường đại học 456 lượt xem

Bài tập - Collocation về trường đại học

01 Jun
Bài tập - Collocation về kinh tế trong tiếng Anh 463 lượt xem

Bài tập - Collocation về kinh tế trong tiếng Anh

01 Jun
Bài tập - Collocation về du lịch và mạo hiểm 606 lượt xem

Bài tập - Collocation về du lịch và mạo hiểm

01 Jun
Bài tập - Collocation về giao thông 407 lượt xem

Bài tập - Collocation về giao thông

01 Jun
Bài tập - Collocation về thời trang 427 lượt xem

Collocation về thời trang

01 Jun
Bài tập - Danh từ tập hợp trong tiếng anh (Collective nouns) 629 lượt xem

Bài tập - Danh từ tập hợp trong tiếng anh (Collective nouns)

01 Jun
Bài tập - Danh từ số ít và danh từ số nhiều trong tiếng Anh 582 lượt xem

Bài tập - Danh từ số ít và danh từ số nhiều trong tiếng Anh

01 Jun
Bài tập - Cách sử dụng may và might trong tiếng Anh 380 lượt xem

Cách sử dụng may và might trong tiếng Anh

01 Jun
Bài tập - Collocations nói về sự thay đổi trong tiếng Anh 397 lượt xem

Bài tập - Collocations nói về sự thay đổi trong tiếng Anh

01 Jun
Bài tập - Tổng hợp các collocations với do 491 lượt xem

Bài tập - Tổng hợp các collocations với do

01 Jun
Bài tập - Tổng hợp các collocations với make 555 lượt xem

Bài tập - Tổng hợp các collocations với make

01 Jun
Bài tập - Cách sử dụng động từ khuyết thiếu 825 lượt xem

Bài tập - Cách sử dụng động từ khuyết thiếu

01 Jun
Bài tập - Câu điều kiện trong câu tường thuật 6530 lượt xem

Bài tập - Câu điều kiện trong câu tường thuật

01 Jun
Bài tập - phân biệt Who, Whom, Whose 3924 lượt xem

Bài tập - phân biệt Who, Whom, Whose

01 Jun
Bài tập - I wish và If only 867 lượt xem

Bài tập - I wish và If only

01 Jun
Bài tập - phân biệt must và have to 764 lượt xem

Bài tập - phân biệt must và have to

01 Jun
Bài tập - thì hiện tại đơn với tobe 2352 lượt xem

Bài tập - thì hiện tại đơn với tobe

01 Jun
Bài tập cách đặt câu hỏi trong tiếng anh 436 lượt xem

Bài tập cách đặt câu hỏi trong tiếng anh

01 Jun
Bài tập cách dùng giới từ up, down, affter, for, about 559 lượt xem

Bài tập cách dùng giới từ up, down, affter, for, about

01 Jun
Bài tập phân biệt other và another 560 lượt xem

Bài tập phân biệt other và another